height:      bust:      waist:      hips:      hair:      eyes:      shoes:
Tartu Kaubamaja
Tartu Kaubamaja